NỘI THẤT KARAOKE HIỆN ĐẠI

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại phải đáp ứng được tiêu chí cách âm tốt, yêu cầu cao về tính sáng tạo. Nội thất karaoke Gia Hưng đã hoàn thiện nhiều công trình độc đáo ấn tượng với mức giá tốt nhất cho chủ đầu tư.

Dưới đây là một số mầu nội thất karaoke hiện đại đã được Gia Hưng thiết kế – thi công:

noi-that-karaoke-hoang-gia (5)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 1

noi-that-karaoke-hoang-gia (4)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 2

noi-that-karaoke-mini-bar (5)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 3

noi-that-karaoke-mini-bar (2)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 4

noi-that-karaoke-hoang-gia (6)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 5

noi-that-karaoke-co-dien (5)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 6

noi-that-karaoke-hien-dai (1)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 7

noi-that-karaoke-hien-dai (5)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 8

noi-that-karaoke-hien-dai (2)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 9

noi-that-karaoke-vip (6)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 10

noi-that-karaoke-vip (4)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 11

noi-that-karaoke-vip (2)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 12

noi-that-karaoke-vip (1)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 13

thiet-ke-thi-cong-karaoke-chuyen-nghiep (101)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 14

thiet-ke-thi-cong-karaoke-chuyen-nghiep (90)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 15

thiet-ke-thi-cong-karaoke-chuyen-nghiep (77)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 16

thiet-ke-thi-cong-karaoke-chuyen-nghiep (52)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 17

thiet-ke-thi-cong-karaoke-chuyen-nghiep (38)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 18

thiet-ke-thi-cong-karaoke-chuyen-nghiep (25)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 19

thiet-ke-thi-cong-karaoke-chuyen-nghiep (10)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 20thiet-ke-thi-cong-karaoke-chuyen-nghiep (1)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 21

thiet-ke-karaoke-vip-co-dien (1)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại 22thiet-ke-karaoke-vip-co-dien (1)

Thiết kế nội thất karaoke hiện đại  25

Hiển thị tất cả 6 kết quả